Kungsholmsdoktorn

Senaste notiser

Personalmöte Kungsholmsdoktorn 2022-09-26 

Närvarande:
Jessica, Helena, Kerstin, Karl-Patrik, Trine, Therese, Linus, Sara, Emma, Thomas
Frånvarande:  Meit, Jonas och Emma.
Genomgång av föregående mötesprotokoll:
Utfört
Verksamhetsplanering:
Meit ej här idag, mycket i hemsjukvården så Eva von Strauss kommer vara här lite mer än annars för att frigöra fler sköterskor.
Saras sista vecka
Konferens nästa vecka, Eva, sköterska stannar till 17.00. Trine och Jonas är back-up vid behov. Helena på kurs mån-ons nästa vecka.
Aktuell information
KPJ går igenom vad hänvisningsstödet https://hanvisning.sll.se/ är för något. Via denna sida kan man söka på symptom för att kunna hänvisa till rätt instans. Ingen här verkar vara i behov av att gå särskild kurs i detta.
Covidläget: Ökning av inneliggande även på SÄBO nu men inte så sjuka
Det “gamla” vaccinet skall ges dos 1–2 och det “nya” ges till dos 3–5.
Information om ett projekt via sabbatsbergsgeriatriken som kallas “förstärkt utskrivning”. Patienter som är aktuella för detta får detta extra stöd via geriatriken.
Information om blodtrycksscreening/Riskfaktorscreening, dvs boka särskilda blodtrycksbesök till sköterskorna där de går igenom riskfaktorer. Om EKG ingår så boka 45 minuter, annars 30 min.
Information om konferensresan. Vi skall inte checka in bagage så packa smart. Ladda ner Covidbevis., Glöm inte pass. Avresa kl 15.30. Byxor och varm tröja/vindjacka kan vara bra att ha.
IT/Telefoni:
Ny telefoni och videomöten via WX3. Utbildningslunch den 19 oktober. Telefonen kommer vara i datorn och ej via fysisk telefon
ALMA 2.0 kommer uppdateras och kommer innehålla en “öppna journal i TC” vid kopiering av personnummer liknande sträng.

Arbetsmiljö:
På onsdag förmiddag kommer arbetsmiljöverket på besök för att diskutera hur vårt arbetsmiljöarbete fortlöper. Kerstin och KPJ möter upp dem.
Miljö:
Vi har uppladdningsbara batterier.
Vippmaskinen får stå på för att inte gå sönder av “städet”.
Våra toners är kvar och vi diskuterar hur vi skall bli av med dem.
Patientsäkerhet/Patientrelationer:
Ett ärende om läkare som glömt skicka en psykologremiss.
Övrigt
Urvalsmånaden för patientnöjdhetsmätningen går mot sitt slut.
När man har fruktvecka skall man numera även köpa kaffe. Man får välja själv men står man i valet och kvalet så är Arvid Nordquists “Grand dia” kaffet par preferense.
Frågor om önskemål av köksutrustning i nästa lokal. Vi skall ha en transportabel kokplatta istället för fast spis.
Vid pennan/Linus Hammar

Linus Hammar

September 26, 2022
Protokoll personalmöte 20220815

Personalmöte Kungsholmsdoktorn

Datum:  2022-08-15

Närvarande:

·        Jessica, Helena, Kerstin, Karl-Patrik, Trine, Frank, Jonas, Trine, Therese

Frånvarande:  Sara, Thomas, Emma, Linus

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

·        Utfört

Verksamhetsplanering:

·        Sara slutar sista okt

·        Uppsummering sommaren, endel bortfall på ssk/usk sidan under sommaren som varit problematisk.

·        Konferensresa inbokad ons-sön 5–8 oktober, avresa onsdag ef återresa lördag lunchtid. Vik läkare till konferansresa saknas, ssk/usk verkar löst

Aktuell information:

·        65+ erbjuds nu en 5:de spruta, 18+ från mitten av sept. Bokningsbara tider planeras finnas torsdag ef.

·        NYCKELINVENTERING planeras, via Mona ny receptionist

 IT/Telefoni:

·        Kopiator/scan fungerar fortsatt ej men ny beställd

·        Förhandling för ev byte av leverantör samt telefoni/digitala samtal pågår

·        Nya bilder till hösten då de nya anställda kommer. 

Arbetsmiljö:

Stressig sommar med sjukdom bland usk/ssk. Förslag för nästa sommar att ord ssk är inne/på lab.

Miljö: 

·        Kerstin tar hand om överblivet cykelbatteri

Patientsäkerhet/Patientrelationer:

·        Pat säkerhetslunch med Jonas nu på onsdag

·        Fina brev i lådan från våra patienter!

 

Vid pennan/Trine N Crichlow

 

 

Trine Crichlow

August 16, 2022
APT 2022-05-22 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Trine, Emma, Fatima, Sara, Thomas. 
Frånvarande:  Jonas, Ioanna, Therese 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Eva och Maj täcker för Therese 
 Maggie, Fatima, Helena, Sara och Ronja arbetar på klämdagen.  
 
Aktuell information 
Konferensresa inbokad tor-sön 6–9 oktober. 
Telefonerna ringer fortfarande efter 9.30 för de patienter som eventuellt står utanför med infektionstecken.  
 IT/Telefoni: 
Nya bilder till hösten då de nya anställda kommer.   
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond inplanerad om två veckor 
Miljö:   
Internrevision 3 maj. Inget avvikande. Föreslogs att vi skulle ha checklista istället för miljömål. Randanmärkning att miljöpolicyn skulle vara tillgänglig på hemsidan.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
En rapport avhandlades 
Problem med odlingar och dygnsurinprover där det varit oklart om de skickats eller ej. Vi får vara extra noggranna med prover vi tar sällan. Det finns en labrutin där detta kan specialstuderas. Enligt rutinen skall man inte klicka på skicka förrän dunkarna är tillbaka. När man lämnar ut dem skall man klicka på spara och skriv ut etiketter. Om det gått mer än två dygn måste man skicka en ny remiss. 
Övrigt: 
Fördela nya patienter rättvist! 
Bordlägges 
 
Vid pennan: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 23, 2022
Personalmöte Kungsholmsdoktorn 2022-05-09

Närvarande:  
Jessica, Helena, Ioanna, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Trine, Therese, Åsa, Emma, Sara, Thomas. 
Frånvarande:  Jonas 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Åsa jobbar sista dagen på torsdag och då kommer Ronja (USK) 
Therese ledig ons-fre. Maj och Eva täcker.  
Sara ledig torsdag och fredag.   
Ioanna arbetar sista dagen nästa fredag och då kommer Iannica (reception och USK) som även kommer arbeta över sommaren. Likaså Henry och Johannes. 
Helena borta nästa vecka. Sara Helfer täcker. 
 
Aktuell information 
Spirometrier kassaregistreras på taxa 06 (avgiftsfri) för patienten och KVÅ-kodas. 24h mätning kassaregistreras också på 06 men KVÅ-kodas ej.  
På vårdgivarguiden kan man få närmare information kring kassaregistreringar. 
Diagnoser vid sköterskebesök skall vi använda lite mer av, ffa bensår. 
Det finns en signeringslista i Vaccinera som skall signeras av samma dag annars får vi ingen ersättning. 
ALMA är igång och det är lite olika erfarenheter av denna. Vi utvärderar om några veckor.  
K-P har bokat in medarbetarsamtal under maj.  
Storstädning på onsdag. 
Avtackningslunch på onsdag.  
After work nionde juni hemma hos Trine på Surbrunnsgatan.    
 
 IT/Telefoni: 
Bordlägges  
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond planeras i juni 
Miljö:   
Internrevision 3 maj. Inget avvikande.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
En rapport avhandlades 
Övrigt: 
Bordlägges 
 
Vid pennan: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 9, 2022
Personalmöte Kungsholmsdoktorn 2022-04-25

Närvarande:

·        Jessica, Helena, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Therese, Åsa, Emma, Sara, Thomas.

Frånvarande: Ioanna, Jonas

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

·        Utfört

Verksamhetsplanering:

·        Therese borta 5–6 maj då Maj och Eva hoppar in

·        Konferens på onsdag eftermiddag. Två taxibilar avgår 11.30 och 11.35. Sara, Åsa, Maggie och Eva är kvar på mottagning.

·        Ronja (USK) och Iannica (reception och USK) kommer arbeta över sommaren. Likaså Henry och Johannes.

 

Aktuell information

·        KVÅ-kod vid SIP. Det verkar finnas två stycken, en i samband med utskrivning och en innan. Vi bör använda den som är i samband med sjukskrivning. 

·        Det är endast ett fåtal riskgrupper yngre än 65 som skall ges dos IV.

·        Charlie visar hur dos IV skall registreras. Gå in på “Patientjournal” i Vaccinera och scrolla ner till administrerade vaccinationsdoser.

·        SITS-kort utfärdade före 18 feb 2020 måste förnyas med nya certifikat per omgående.

·        4 maj lunchutbildning om det digitala hjälpverktyget Alma.

·        På tisdag nästa vecka genomförs en intern miljögranskning.

·        Förre myror denna vecka.

 

 IT/Telefoni:

·        Kura fungerar fortsatt inte.

·        Sara hart problem med telefonin varje dag då patienter ej kunnat komma fram till henne.

Arbetsmiljö:

·        Bordlägges

Miljö: 

·        Internrevision 3 maj.

·        Miljömöte på torsdag 5 maj

Patientsäkerhet/Patientrelationer:

·        Inga nya avvikelser

Övrigt:

·        Många mottagningsnycklar verkar vara på vift. Viktigt att man kontrasignerar när man tar emot nycklar.

·        Storstädning inplanerad i mitten av maj. 

·        När ni lämnar ut avföringsprover måste dessa vara märkta.

·        Ons 11 maj har vi avskedslunch för Åsa och Ioanna.

 

 

Vid pennan: Linus Hammar

 

Linus Hammar

April 25, 2022
Tältet tas ner i morgon fredag 8 april

I morgon eftermiddag kommer Hallgruppen och plockar ner vårt infektions-tält från gården. Det har tjänstgjort väl men bedömningen nu är att vi klarar oss utan.

Det som ursprungligen fanns i tältet, bord, värmefläkt och brandsläckare skall vara där, eventuellt övrigt materiel som är vårt skall vi ta bort.

En nytt steg mot någon slags normlisering!

 

Karl-Patrik Jonsson

April 7, 2022

Sociala Media

KHD nyheter

Senaste nyheter

Internkonferens 6-7 oktober

Vi vill berätta att under torsdag och fredag 6-7 oktober kommer mottagningen endast att vara bemannad med vikarierande personal. Detta p.g.a. internkonferens. Vi tar emot

Uppdatering angående Vaccinationerna mot Covid-19

Möjligheten att få ytterligare påfyllnadsdos av vaccin mot Covid 19 öppnas i september 2022 i Stockholm. Se info: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/ För personer över 65 år innebär

VACCINATION MOT COVID-19

Många önskar nu få sin påfyllnadsdos vaccin mot Covid-19. Det finns många vaccinatörer i länet. Vi vaccinerar dig som har fysiska svårigheter att ta dig

Vaccination mot Covid-19

Vaccinationer mot Covid-19 hos oss sker efter tidsbokning. Vi tar emot dig som är 65 år och äldre samt de som inte är klara med