Kungsholmsdoktorn

Senaste notiser

Personalmöte Kungsholmsdoktorn    Datum:  2024-06-18 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Thomas, Trine, Tina, Therese, Mona, Birgitta, Elvira, Tobias, Therese, Marie, Isabell, Ture (AT), Charlotta (AT). 
Frånvarande: Jonas, Oliver, Charlie 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
 
Vi välkomnar Ture Wada och Charlotta Simonsson 
 
V. 25: Linus, Marie, Jessica, Marie, borta tor. Trine arbetar hemma   
 
V. 26: Marie, Helena och Birgitta går på semester. USK Pia arbetar. Carolina och Johannes arbetar några fredagar.  
Trine arbetar endast fm de nästföjande två veckorna.  
 
Aktuell information 
Trine delger lite information från Regionens årsrapport för husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Inrapporterade Läkemedelsgenomgångar ligger under snittet. Vi kan bli bättre att KVÅ-koda detta. Kanske ALMA kan påpeka om/när läkemedelsgenomgång är aktuellt. Kanske ett ämne för förbättringsarbete? 
Vi har låg förskrivningsgrad av Bensodiazepiner.   
Vi har en stor andel fysiska besök jfr andra VC.  
Stor andel patienter som får vård inom tre dygn 
Glöm ej att uppdatera läskopian på TC regelbundet, helst varje vecka. 
Vid digitalt haveri finns konsultationsremisser och recept i kassaskåpet. Labremisslappar ligger på labb. 
Viktigt att vi stänger fönster då vi öppnat ett fönster.  
Kontrollera om odlingspinnar inte är utgångna, gäller särskilt på läkarrumen.  
IT/Telefoni:  
Ny etikettskrivare är beställd.  
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond nyligen genomförd. Ögonduscharna är nya. 
Gigaseptvätskan luktar ganska starkt. Elvira diskar i gigasept. Vi uppskattar att vi använder mer än 3,2L. Då man använder kallt vatten luktar det mindre. Ev skall vi köpa in en mindre diskbänksdesinfektorer. Nya autoklaven är väldigt bra. Viktigt att man sköljer av redskapen och öppnar upp saxar och tänger.  
   
Miljö:  
Internrevision har utförts. Mona, Birgitta, Trine och Jessica är med i miljögruppen. Externrevisorer kommer i höst. De har gått igenom ledningssystemet. Särskilt att titta på var introdokumentet vad gäller miljöarbetet samt nödlägesrutiner. 17-turen skall hädanefter dra ur laddsladd ur cykeln varje dag. 
Miljömål 2024: 
Kontinuitet som miljömål, registrera ST-läkare som primärvårdskontakt i TC  
Energiförbrukning, tänka extra på det. 
Pappersrecept medföljer apodoser. Kan man slippa det? Det går tydligen inte. Akuta APO-dosbeställningar (166kr/akutleverans). Går det att kommunicera bättre via life care kring detta?   
Mona har gjort en balja för restavfall.  
 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Inga nya ärenden men Isabel tar upp att Pascal och TC inte överenstämmer. Rent legalt är det TC som gäller. När det inte överenstämmer skall ordinarie Dr. Tillfrågas.  
 
Övrigt: 
Ny konstkoordinator blir Alexander Freudenthal 
Lås till medicinskåpet kommer bli med nyckel. Larmkort blev för dyrt.  
Överfallslarmet hörs dåligt ut i hela lokalen. Vi kartlägger hörbarheten ut i lokalen efter dagens möte. Ev vore det bra med larmsignaler i var ände av lokalen.  
APT-tar semester. Nästa möte blir. 
Nästa APT blir v. 19 augusti, v. 34.   
Actionlista 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

June 18, 2024
Personalmöte Kungsholmsdoktorn    Datum:  2024-06-03 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Thomas, Trine, Tina, Therese, Kerstin, Mona, Mariel, Birgitta, Elvira, Tobias, Therese, Marie, Isabell. 
Frånvarande: Jonas, Oliver, Otto, Charlie 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
 
V. 23: Otto har semester denna och nästa vecka. Imorgon har Jessica och Trine ingen telefontid eller ÖM pga miljömöte. På onsdag är det lunch med anhörigkonsulent. 6 juni nationaldag. Trine ledig och Mariells sista dag.  
Tina semester, Anna här istället. Mona borta ons em och fredag. Elvira borta. Klara Hammar, Eva och Anna arbetar istället.  
V. 24: Tis em Jessica, Trine borta tis fm, Thomas borta ons fm.  
V.25: Kommer Två nya AT-läkare, Charlotta Simonsson och Tura Wada, handleds av Marie. Charlie tillbaka efter midsommar  
 
Aktuell information 
Samtliga läkare kommer från och med idag vara listningsbara under sommaren. Fördelas enligt särskild lista som kommer delas ut.  
Vårt officiella Covidvaccineringsuppdrag är avslutat iom april månads utgång. Vi har dock en del (tio ampuller á 6 doser) vaccinationer kvar. Efter det hänvisas covidförfrågningar till vaccinationsmottagningar. 
Huvudman för 1177 är nu Region Stockholm. 
TBE-vaccinet är restat, likaså örontutor för vuxna. 
IT/Telefoni:  
Pascal uppdaterad och mer krångel. Tillfälligt stopp för sköterskor att lägga in nya patienter. Vi planerar för en Pascalutbildning.  
Ny etikettskrivare beställd efter dagens haveri.  
Rutin för patienter att kunna larma vore bra. Linus ordnar ringklockor.  
När man passar någons telefon och kopplar ur är det bra att koppla in ordinarie person. Det bästa är att inte koppla ur sig över huvud taget.  
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond nyligen genomförd.  
Man blir trött i ryggen i samband med öronspolningar. Det skulle behövas en höjbar stol. Vi skall prova en av labstolarna.   
Miljö:  
Internrevision kommer ske 4 juni. Mona, Birgitta, Trine och Jessica är med i miljögruppen.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Prolia- och Covidinjektion: Sköterskorna utarbetar en rutin för att undvika att Prolia ges tätare än det är tänkt. Det är viktigt att ordinatör och administratör går via läkemedelsmodulen. Tobias håller på att trimma instruktionen.  
Städbolaget påminner om att stålöronpinnar skall läggas i stickande/skärande avfall.  
Det finns en patientsäkerhetsansvarig på S:t Görans sjukhus.  
 
Övrigt: 
Anna Blades, ny konstnär ställer ut och vill ha en vernissage fredagen den 14 juli. Vi har dock ingen som kan vara representant från Kungsholmsdoktorn och vi tänkte be Anna föreslå ett annat datum.  
Vi behöver en ny konstkoordinator efter Ulrika Halling-Ohlsson. Det handlar om några timmar var tredje månad.  
Lås till medicinskåpet. Vi letar efter en lösning med en kortläsare. 
24-h lapparna scannas allihopa, ej aktuellt att de sedan skall läggas i facken utan strimlas efter scanning.  
Nästa APT (17 juni) är den sista för sommaren 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

June 3, 2024
APT 22 maj

Närvarande:  
Jessica, Oliver, Helena, Thomas, Trine, Tina, Charlie, Therese, Kerstin, Mona, Mariel, Birgitta, Otto, Elvira, Tobias,Therese, Marie, Isabell. 

Frånvarande: Jonas, Oliver, Charlie 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
 
V. 21 Otto och helena lediga fredag 27 maj. Lena kommer börja arbeta på fredagar from denna vecka.  
 
V. 22Thomas borta måndag. Tobias borta tis ons nästa vecka. Mariel borta tor em, ons-fre, Jessica semester, Otto arbetar fram till onsdag nästa vecka.  
 
Aktuell information 
Trine informerar om nya regler gällande listningar.  
Utomlänspatienter kan from nu lista sig på oss via 1177, sk utomlänslistning.  
Vårdnadshavare kan lista patienter upp till 13 år. Mellan 13–17 kan barn endast listas via blankett.  
Omlistningsbegränsning om två byten per år. Särskilda undantag. 1. Hemsjukvård, annan folkbokföringsadress 2. barn under 18 där man vill ha samma VC som vårdnadshavare. Förtur till listningskön. Vid behov av hemsjukvård, vid omfattande medicinskt behov och om personen vill lista sig till VC som är närmast. Barn som ännu ej fyllt 178 som vill lista sig på samma mottagning som sin vårdnadshavare. Bytt folkbokföringsadress utanför Stockholms län men vill vara kvar på tidigare VC. Beslut om avsteg från omlistningsbegränsningen och förtur skall fattas av verksamhetschef.  
Gällande kursansökningar kontaktas Jessica för ledighet, men verksamhetschefen skall också kontaktas för att se över behovet av utbildningen och godkänna kostnaden för kursen.  
Diakonen Hege-Marie Korshamn i Västermalms församling har kallat till samverkansmöte. Nästa gång skall Tibertius ?? Från Frälsningsarmén prata. 
Det är det dags att ställa om AC från värme till kyla. Linus ställer om AC-apparaterna till kyla.  
Mentorseleverna föreslås sitta i annat rum de dagar de är här men är välkomna att vara här på lunchen.  
Trine bevakar tvättningen.  
Representanter för ALMA-hjälpmedlet i TC vill komma hit och informera. 
Bentäthetsmätningar görs endast på Sophiahemmet, Odenplan har ingen drop-in röntgen sedan ett år tillbaka utan dessa personer skickas till Hötorget.  
IT/Telefoni:  
Jessicas tangentbord slutar fungera kl 09.40 varje dag. 
Arbetsmiljö:  
Arbetsmiljö/skyddsrond 29 maj.  
Miljö:  
Internrevision kommer ske 4 juni. Mona, Birgitta, Trine och Jessica är med i miljögruppen.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Jessica går igenom några olika ärenden. Ffa ett ärende kring förväxling Prolia/Covid-injektion. Sköterskorna utarbetar en rutin för att undvika att Prolia ges tätare än det är tänkt. Det är viktigt att ordinatör och administratör går via läkemedelsmodulen.  
Jessica föreslår att det vore bra med en information kring Pascal.  
 
Övrigt: 
Trine går igenom konferensresan. 
Mentorsgrupperna kan sitta i någon annastans än i personalrummet.  
Saturationsmätaren i akutrummet är borta och skall genast återbördas. 
Funktioner i öronrummet, spirometrier och 24-timmarsmätningar skall kunna gå att utföras där. 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 27, 2024
APT 6 maj

Närvarande:  
Jessica, Oliver, Helena, Thomas, Trine, Tina, Charlie, Therese, Kerstin, Mona, Mariel, Birgitta, Otto, Elvira, Tobias, Karl-Patrik, Therese, Marie, Isabell. 
Frånvarande: Jonas, Oliver 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Kortvecka. Trine, Isabell och Mona är lediga på fredag.  
Nästa vecka går Charlie på sjukledighet 
På onsdag nästa vecka kommer SNACK-projektet hit för information. 
Kerstins sista dag här är på onsdag 15 maj. 
Osteoporosföreläsningen på onsdag är inställd och framskjuten.  
Trine kommer börja ta ut närståendepenningen from nästa vecka för vård av sjuk moder. 
 
Aktuell information 
Vi har nu en ny fotsjukvårdsleverantör. (GKS i Solna Centrum) Lena som är där kommer hit efter sommaren för information.  
Vi upplever att städaren gör sitt jobb, dvs städar. Trine utrycker att han gör “det lilla extra” 
Storstädning 11–12 maj med fönsterputs och golvvård. Vi behöver inte göra något alls inför detta. 
Tvättproblem med färg som gått från blått till grått. Trine tar upp det med tvättbolaget. 
Trine kommer snart göra en klädbeställning så de som önskar kläder säger till nu.  
Solfilm har installerats i Tomas’ rum. 
Insynsskydd, frostat glas skall ordnas till öronrummet.  
Tobias och Therese går igenom den nya Ferinjectrutinen. 
IT/Telefoni:  
Problemet med bärbara telefonerna utreds. Telefonerna har uppdaterats och batterier bytta av “en snubbe med platspåse” och telefonerna skall nu förhoppningsvis fungera. 
PIN-koden fungerar ej alltid för Helena då hon skall skicka recept oklart vad problemet beror på.  
Charlie var inne och kollade hur det gick med väntelistorna och såg ett ärende från slutet av mars. Viss oklarhet föreligger kring hur det skall bokas in vilket gås igenom. Viktigt att man använder rätt väntelista, spirometri, infusion etc. Ev gör vi en gemensam lista för alla ärenden. 
 
Arbetsmiljö:  
Arbetsmiljö/skyddsrond. 29 maj eller 19 juni.  
Vi behöver större kläder till vikarier/kandidater. Kan behöva köpas in utanför kollektionen, Mona har ordnat detta.  
Miljö:  
Missfärgning har skett av vissa kläder efter att vi bytt tvätteri. Trine kollar upp. 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Avvikelse kring Capio Hemsjukvård angående ett par ärenden där de inte varit hemma hos patient. 
Två positiva lappar i lådan 
 
Övrigt: 
Trine går igenom konferensresan. 
Mentorsgrupperna kan sitta i någon annastans än i personalrummet.  
Saturationsmätaren i akutrummet är borta och skall genast återbördas. 
Funktioner i öronrummet, spirometrier och infusioner skall kunna gå att utföras där. 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 6, 2024
APT 2024-04-22

Personalmöte Kungsholmsdoktorn 
 
Datum:  2024-04-22 
Närvarande:  
Jessica, Oliver, Helena, Thomas, Trine, Tina, Charlie, Therese, Kerstin, Mona, Mariel, Birgitta, Otto, Elvira, Tobias 
Frånvarande: Jonas, Karl-Patrik, Therese  
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Trine tar från idag över som verksamhetschef. Charlie jobbar ej öppna mottagningen från nästa vecka. 
Mariel börjar idag och kommer i första hand täcka Charlies patienter. 
 
Aktuell information 
Nytt fotvårdsavtal med GKS i Solna Centrum börjar gälla sannolikt från v18. TakeCare-remisser ska funka. 
Avtalet med Fridhemsplans fotsjukvård upphör i mitten av juni. 
Idag börjar ny städare från samma städfirma. 
Covidvaccinationer ny dos erbjuds 80+ från 1 april. Vi kommer vaccinera tisdagar och torsdagar kl 13-14. Någon extra bemanning bedöms inte behövas. 
Lönesamtal kommer ske med Trine/Charlie efter att kollektivförhandlingarna är klara innan sommaren. 
ST-läkarna går igenom rutiner för primärvårdskontakt för att öka kontinuiteten med deras patienter. 
IT/Telefoni:  
Problemet med bärbara telefonerna utreds, dålig koppling mellan telefon och basstation. Basstationen har nu flyttats till receptionsdisken. 
Arbetsmiljö:  
Arbetsmiljö/skyddsrond. Thomas och Tina planerar.  
Vi behöver större kläder till vikarier/kandidater. Kan behöva köpas in utanför kollektionen, Mona kollar upp.  
Miljö:  
Internrevision och miljömöte planeras i maj.  
Missfärgning har skett av vissa kläder efter att vi bytt tvätteri. Trine kollar upp. 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Svar från Capio Hemsjukvård angående ett par ärenden med icke givna mediciner. 
 
Övrigt: 
Ett otoskop saknas, alla kollar sina rum. 
Vernissage på måndag kl 17. 
 
Vid tangentbordet: Thomas Marmolin 

Thomas Marmolin

April 22, 2024
APT 8 april

Närvarande:  
Jessica, Thomas, Tina, Mona, Marie, Kerstin, Trine, Elvira, Birgitta, Otto, Helena, Linus, Kerstin, Oliver, Tobias. 
Frånvarande: Jonas, Karl-Patrik, Therese  
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
v.15 
Therese ledig, Pia hoppar in istället. Birgitta utbildnign ons em. Elvira täcker. Kerstin ledgig fre fm. Ev von Strauss täcker. Mona ledig på fredag, Elvira hoppar in i receptionen. Charlie åter imorgon, Marie åter imorgon. Trine och Tobias borta på torsdag. Otto och Helena borta fredag.  
v.16 
Läkarstudenter hit tis och tor. Thomas endast här mån och tor em. Marie ledig ons, Trine borta tor och fre. Tobias kurs på torsdag. 
 
Aktuell information 
Fotvårdsavtalet är uppsagt från Fridhemsplans sida. Förhandlingarna fortgår. Uppsägningstiden är tre månader.  
Lunch för specialister för evaluering av ST-läkare. 
Missnöje med städningen har gjort att vi kommer byta ut städare mot ny. 
Ny dos av Covidvaccinationer kommer ske i början av maj.  Vi drog igång vaccinationerna i början av november och i april kommer det ha gått sex månader och dags för påfyllning. Ev skulle läkarna kunna blocka tid för att hjälpa till. Charlie och Therese skall frågas kring detta huruvida det behövs extrapersonal. 
Frågan är om vi behöver HemoCue glukosmätare? Det går åt så få och vi måste slänga så många. Skall vi även ha ketonmätare? 
IT/Telefoni:  
Lab och personalrumstelefonen fortsatt ur funktion. 
Tomas, Jessica och Trine använder fortsatt Tandem (AI-funktionen) 
Tryckutjämningssystem i huset gör att det kan förklara varför det gurglar i Helenas och Thereses handfat.  
Arbetsmiljö:  
Inget nytt 
Miljö:   
I plasten skall endast förpackningar vara. 
Internrevision planeras till maj och miljömöte.   
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Förslag på åtgärder har inkommit i brevlådan.  
 
Övrigt: 
Trine vill veta vilka som ej kommer åka med på konferensresan. Avresa tor-sön 17–20. 
Boka inte på gråa tider hos Elvira. Hon hinner då ej med sterilen. 
Kerstin slutar 15 maj och bjuder in till AW fredag den 17 maj.  
Kerstin skall gå igenom kallelselistan.  
Uppläsning och uppdatering av Actionlistan 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

April 12, 2024

Sociala Media

KHD nyheter

Senaste nyheter

Vaccinationsrekommendationer under våren 2024

Vårens vaccinationsrekommendation gäller från den 1 mars. Nedanstående grupper rekommenderas två doser vaccin mot covid-19 per år, med ca 6 månaders intervall. Vårens vaccinationer kommer

Stockholms bästa vårdcentral 2024

Med glädje och stolthet kan vi informera om att Distriktsläkarföreningen har utsett Kungsholmsdoktorn till Stockholms bästa vårdcentral 2024. 

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna