Kungsholmsdoktorn

Senaste notiser

APT 25 september

Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Trine, Thomas, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin, Elvira, Birgitta. 
Frånvarande: Jonas, Tobias, Oliver, Cajsa, Ida (ssk-stud) 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
ST-läkare borta idag.  
Trine utbildning tis, Linus ons 
Jessica ledig tor-mån 
Helena och Oliver lediga fre 
Tobias utbildning ons nästa vecka 
Therese borta torsdag nästa vecka, Maggie ersätter 
 
Aktuell information 
Brev från Vardaga som ej kommer utföra delegeringar i Stockholm längre. Har inte gjort det på jättelänge enligt sköterskorna här.  
För individer som ej tidigare fått någon vaccination räcker det med en dos. Gäller i ålder 50–64 år  
För pneumocockvaccin skall denna ges med fem års mellanrum. Kan ges året om.  
Vi behåller 350kr som enhetspris för vaccinationer. 
Vi håller på att byta tvätteri. Den vi haft tidigare har nu uppgått i en större koncern och vi har upplevt att det varit en del problem. Vi har skickat en provtvätt till lokala tvätteriet på Gjörwellsgatan och det verkar lovande. Tre byxor och fem överdelar är grundtilldelningen. Viktigt att man använder sina egna kläder och ej från extraförrådet då tvätten av dessa kostar mycket mer. Grundläggande är att man använder sina egna märkta kläder.  
Ny utställare snart (Gudrun). Tänkte ha en vernissage för de anställda.  
  
 IT/Telefoni: 
Många samtal till Mona som gäller receptförnyelser, tidsbokning. Dessa skall hänvisas till respektive vårdgivares telefontid.  
 
Arbetsmiljö:  
De som önskar belysning på rummet, bordslampa pratar med Trine 
Jessica har fått en ny dörr på sitt rum, men den går ej att låsa upp. Detta skall åtgärdas. Det läcker även från dörrfodret.  
Några har varm och några kallt på respektive rum. Våra AC-apparater är kopplade till varandra och vi avvaktar för nu med att ändra på dessa.  
Flugmyggor och missljud i handfat på Therese rum. Vi väntar fortsatt på spolning. Det bubblar fortsatt i Therese, Helena och Birgittas rum.  
Miljö:   
Kerstin är ny medlem i miljögruppen.  
Gemensamt miljömöte nästa onsdag.  
Vi har skaffat nya kärl för återvinning i undersökingsrummen som man sedan kan ta till återvinningsrummet. Sortera i den fraktionen föremålet består mest av. I akutrum och oprum skall vänstersidan vara så ren som möjligt. Höger sida “smutsig” och här kan man ställa saker. 
Pärm för säkerhetsdatablad (förteckning över alla kemikalier) placeras på lab i skåp invid diskbänken.  
Miljögruppen har inhandlat nya muggar så att vi kan fylla diskmaskinen. Ny kaffemaskin är inköpt med termosar. Tar man det sista kaffet ur termosen sköljer man ur och byter man lock så man vet om den är tom. 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
 
Jessica nämner några avvikelser som dragits i läkargruppen.   
 
Övrigt: 
När patienter skall ta avföringsprov, dvs prover som skall tas senare skall man “Spara och skriv ut”, ej “skicka och skriv ut”. 
Informationslappar kring “diskreta frågor” skall läggas på hylla på toaletter. Informationsskärm skall sättas innan receptionen.  
Behov av förvaring av större produkter som pappersbalar. Förslag om skåp i fysiorummet.  
Elvira tackar för att alla har tålamod med att hon är ny.  

Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

September 25, 2023
Personalmöte Kungsholmsdoktorn 11 september

Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Trine, Thomas, Oliver, Tobias, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin, Elvira, Jonas, Birgitta, Ida (ssk-stud). 
Frånvarande: Cajsa 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Cajsa sjuk idag, åter imorgon 
Linus, Marie och JEssica FC 
Jessica borta på ÖM torsdag 
Linus borta 14–18 september 
Birgitta kurs ons em och semester fredag då Eva kommer 
Sköterskestudent Ida hälsas välkommen. 
Jonas kurs tis 19, ons 20 
Charlie och Oliver borta ons öm 
ST dagar tor 21. Tomas och AT-läkarna således ej här.   
Charlie borta fre 22 sept Charlie utlånad till Sophiahemmet 
 
Aktuell information 
Coronavaccinationer ges för riskgrupper då säsongsinfluensavaccinationen startar. Patienter över 65åå, Astma, fetma, kortisonbehandlade patienter, splenektomerade, Anhöriga till riskgrupper kan vaccineras men ingår inte i rekommendationerna. 
Larmknappar är nu levererade till samtliga anställda. 
Ytterdörren skall stängas vid 16:30 och dörrsignal är under utprovning. 
Alkogel på sitsen på trästolarna kan användas men var noga med att torka av sitsarna då kvarlämnad desinfektion kan ge fläckar. 
Vill man ha gardiner och/eller frostat glas skall Trine meddelas senast idag.   
 IT/Telefoni: 
Det går att kopiera telefonnummer och ringa upp genom att trycka return eller F1.   
 
Arbetsmiljö:  
Det bubblar i Helenas och Therese handfat. VVS har varit här som skall prova att spola i rören. 
Likaså problem i toaletten i gröna avdelningen med backspolning.  
Fortsatt droppande kran toaletten vid Kerstin. 
Saknas kläder till studenter och extrapersonal. Trine ser över klädleveransfrågan.  
Boka ej röd tid vid bokning av assistans vid operation. Endast gröna tider är möjliga om inte annat kommunicerats med vederbörande sköterska. 
Elvira kan nu börja utföra 24h-EKG 
Förteckning över ansvarig sköterska för respektive undersökning (tex spirometri, EKG, infusioner, etc) finns i sharepoint. 
Miljö:   
Revision och recertifiering kommer ske under oktober. Jessica kommer skicka ut information kring miljömål och handlingsplan. Vi har bla gjort en skyddsrond och kemikaliegenomgång, faropiktogram. Sköterskegruppen skall diskutera vem som skulle kunna ingå i den gruppen. Vi har ett nytt återvinningsrum sedan flytten.  
Miljögruppen skall boka in en miljölunch inför revisionen.  
Påminnelse om webbutbildningar “Läkemedel och miljö” som alla skall genomgå och “Antibiotikaförskrivning Smart” som alla förskrivare skall gå. 
 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
 
Jessica går igenom enstaka fall kring utgånget vaccin. 
Jessica återkommer till patienten som hade fråga kring näringsdrycker. Det är främst dietist eller sköterska som skall ordinera detta.  
Trevlig lapp i lådan.   
 
Övrigt: 
AW tis 5 oktober på Björk. 
Tomas bjuder hem (Hammarby Sjöstad) alla på AW fredagen den 17 november. 
Julbord bokat till 14 dec. 
Vi (Therese) skall revidera priserna angående vaccinering? Tidigare 350kr. 
 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

September 11, 2023
APT 28 aug 2023

Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Trine, Thomas, Oliver, Tobias, Cajsa, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin, Elvira, Jonas, Birgitta. 
Frånvarande: 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Vi hälsar Elvira välkommen! Vi har även sköterskestudent Minerva här under två veckor 
Tobias och Kerstin ledig fre 1/9 
Eva här på lab denna och nästa vecka. 
Oliver borta onsdag 30 aug 
Trine ledig fre 8 september. 
From nästa vecka har Jessica ej öppen mottagning på onsdagar. Hennes patienter fördelas på övriga läkare.  
Tina blir ansvarig för hemsjukvårdspatienterna.  
Vid sjukdom under semester anmäls det till kollegor och till verksamhetschef. 
Boka ej EKG och spirometrier än till Elvira.  
 
Aktuell information 
Dags för patientenkäten under september månad. Ett urval av våra patienter kommer då få en enkät att fylla i. Detta gäller from i år även sköterskebesök. Resultaten kommer i mitten av januari och offentliggörs i början av februari.  
From nu öppnar Linus sin lista. Det är då tre läkare med öppna listor (Trine, Linus och Marie). För närvarande är det ca 330 patienten som står i kö och vi har ca fyra månaders väntetid.  
En utbetalning per år gällande friskvård. Denna kommer en gång per år (dec.) 5000kr/år. 
Konstnären Maura Tavares har sitt Finissage mellan kl. 17.00-19.00 fredagen den 8 september. Ny utställning from oktober. Finns pärm i receptionen för intresserade konstnärer. Skriv namn och kontaktuppgifter om aktuell person. Ulrika Halling Olsson (sjuksköterska och konstnär) håller till viss del i cureringen av utställningarna. 
Saknar man gardiner eller frostade glas kontakta man Trine för inköp.  
På onsdag den 30 aug har vi utbildningslunch med genomgång av introduktionsdokumentet.  
Vi har fått in Coronavaccinationer och denna ges endast tisdagar.  
Första två veckorna av säsongsinfluensan i november är alla personalkategorier involverade (tisdagar och torsdagar). 
Corona och influensa skall ges samtidigt och Pneumovac efter en vecka. Det skall ha gått fem år mellan pneumocockvaccinationerna. På smittskydd Stockholm finns vaccinationsschema.  
Kylskåpet bör flyttas tillbaka till op-rummet. Det står för närvarande i akutrummet men det har blivit onödigt spring och kylskåpet återförs till op-rummet. Diskussion förs kring var öronmikroskopet skall stå. 
Nästa onsdag kommer mellan 10–30 AT-läkare för utbildning i personalrummet. 
 
 IT/Telefoni: 
Thomas TC kraschar titt som tätt då han kopierar text. Det framkommer att det förekommer spritt hos olika personer och i olika frekvens.  
Det saknas personlig larmknapp till ett antal anställda. Trine beställer nya. 
Ett antal patienter har trillat ur listningskön i skiftet sista juni, första juli, ffa de som tidigare varit listade på Äppelvikens husläkarmottagning. Det verkar röra sig om ca ett tiotal patienter.    
 
Arbetsmiljö:  
Helena upplever det som ett problem att mottagningsdörren är olåst ända fram till 17.00. Svårt att veta om det är några i lokalerna om man sitter långt borta. Ett förslag är låst dörr från 16.30 (?) och att installera dörrsignal i fler delar av lokalen. Viktigt att alla låser sin dörr då man går hem från mottagningen. 
Miljö:   
Påminnelse om webbutbildningar “Läkemedel och miljö” som alla skall genomgå och “Antibiotikaförskrivning Smart” som alla förskrivare skall gå. 
 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
 
Jessica går igenom några avvikelser under sommaren. Viktigast var patient där Xarelto utsattes i samband med koloskopi och patienten sedan utvecklade CVL. Thomas skall kolla närmare på detta.  
En positiv lapp i brevlådan och förslag om nummerlappar i samband med vaccinationer.  
Ett mail från missnöjd patient vi ej satte in på näringslösning.   
 
Övrigt: 
Vid bokning skriv information i kassamodulen så att Mona kan läsa detta. Gäller särskilt vid annan typ av betalning i kassan. 
 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 
 

Linus Hammar

August 28, 2023
Personalmöte Kungsholmsdoktorn Datum:  2023-06-19

Närvarande:

·        Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Trine, Thomas, Oliver, Tobias, Cajsa, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin

Frånvarande:

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

·        Utfört

Verksamhetsplanering:

·        Sommarschemat klart.

·        Vikarier i receptionen och en del hyrsköterskor bokade

·        Meit slutar efter sommaren, sista dag blir 2023-07-21. Ersättare sökes, annonser läggs upp.

 

Aktuell information

·        Nästa APT v35 (rättat/JF)

·        Fler förvaringsutrymmen/lådor/skåp behöver märkas upp

·        Ny samarbetspartner för psykosociala samtal, Mind Stockholm.

 IT/Telefoni:

·        Integrering mellan videobesök och TakeCare på gång. 

·        En del diffust krångel med telefonköerna, rapportera in ev fortsatta fel för konstruktiv felsökning.

Arbetsmiljö:

·        Överbliven bråte i biljardrummet kan hämtas av alla intresserade. Ta dock ej tavlor hem. Svarta stolar och skrivbord ska till astma/allergimottagningen

Miljö: 

·        Internrevision utförd. Inga stora anmärkningar. Varningsskyltar ska upp. Webbutbildningar “Läkemedel och miljö” ska alla gå och “Antibiotikaförskrivning Smart” ska alla som är förskrivare gå.

·        Lidocainflaskor ska tömmas och sedan kastas i glasåtervinning

Patientsäkerhet/Patientrelationer:

·        Inget inkommet

Övrigt:

·        Midsommarlunch på onsdag!

·        Trine ansvarar för rond på SVPH-hemmet varannan vecka.

 

Vid tangentbordet: Thomas Marmolin

 

Jessica Freudenthal

July 31, 2023
APT 22 maj 2023

Personalmöte Kungsholmsdoktorn 
 
Datum:  2023-05-22 
Närvarande:  
Tobias, Thomas, Marie, Therese, Mona, Charlie, Linus, Tina, Birgitta, Kerstin, Helena, Jessica, Oliver, Cajsa. 
Frånvarande: Jonas, Trine, Meit. 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört. 
Påminnelse om att vid avföringsprovtagning klicka “Spara och stäng”, ej “Skicka och stäng” 
Jessica har målarfärg till rören och man kan provmåla själv. 
Ny tvål (Tork) finns i sköljen. 
Mottagningstelefonerna har ännu inte kommit.  
 
Verksamhetsplanering: 
Meit är sjuk och Eva är här idag.  
 Biståndsbedömare kommer hit imorgon för möte 
Cajsa bort ons-fre för AT-tenta 
Tobias borta tor-fre. 
Helena, Maria, Cajsa, Meit, Mona och Therese är borta på klämdagen den 5 juni.  
Aktuell information 
Leveranser skall ske till personalingången. Uppställningspinne är monterad. Gå ej in via hemsjukvårdsdörren. 
Önskemål från Mona är att man skriver kommentar i kassan för information som skall till Mona. 
Vi har ej plats mer för spirometrier innan sommaren.  
Väntetider till vårdgivare finns på vårdgivarguiden.  
Linus kommer inom kort skicka ut de kassaregistreringar som studsat. 
Falsklarm som gick på i torsdags vid tvåtiden. Rörelsedetektorn hade registrerat något och utlöst larmet.  
Mycket på lab. Den är öppen mellan 08.00-11.00. Sena provtagningar kan inte tas. Om det behövs 
Sätt inte akuta EKG på lablistan utan på innesköterskans lista. Finns ingen särskild flik för denna utan man får titta på aktuell dag för de olika sköterskorna. Tina har tider bokade (gröna) tisdagar och onsdagseftermiddagar.  
Tobias tar upp om man skall synkronisera fikaraster? Sköterskorna har inte inlagt detta i sitt schema. Bör detta synkroniseras? Skall sköterskorna ändra sina telefontider till 9.00-9.30? Inget beslut togs. 
Life care är ett problem att sköterskorna måste signera av ovidkommande kommentarer. Det är ett problem som uppmärksammats på högre ort, men någon ändring är ännu inte i sikte. Bra om sköterskor sätter av tid för detta. 
 IT/Telefoni 
 Inget ves nytt. 
Arbetsmiljö:  
Det går nu bra att börja använda AC:n. De båda styrande (masterenheterna) är nu inställda på kyla.  
Miljö:  
 Information från miljögruppsmöte. Internrevision nu på torsdag. Kristina från Yggdrasil kommer och kollar igenom styrdokumenten och att piktogrammen bör sättas upp. Tomas har beställt dessa men de har ännu inte kommit. Vi har hittat de gamla som kan sättas upp provisoriskt till på torsdag.  
Nya kärl i återvinningsrummet. Återvinning för metall finns dock endast i köket. Stampa på skrymmande kärl. Skrymmande förpackningar sätt i kärra. Tablettblister består mest av plast och placeras som sådan. Ferrinjectutrustning sorteras som vanliga sopor.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer:  
Jessica tar upp ärende om patient som ej fick sitt Norgesicplåster. Patienten har tabletter och inte plåster. Möjligen förvirring av patient. 
Avvikelse från Capio hemsjukvård skickad till oss och patienten hade skickats hem utan klar planering från STG. Det pratades om operationssår men det var ett tio år gammalt sår som lägges om av oss två gånger i veckan.  
Charlie har varit på STG som har stor rotation och skickar hem många patienter vilket gör att det kan brista i kommunikationen ibland.  
Roslapp i lådan. “Patientvänlig mottagning och doktor” 
Övrigt 
Oliver undrar om vi skall ha en liten sittgrupp på innergården. Gården är bostadsrättsföreningens och ej vår. Finns bänk utanför Therese dörr. Trine säger att bostadsrättsföreningen är tveksam till att ställa ut möbler då obehöriga kan sitta där.  
Invigningskalas 1 juni nästa vecka. Anmäl till Thomas om ni vill ta hit någon anhörig. I dagsläget har 52 personer anmält sig. 
 
Vid tangentbordet/Linus Hammar 

Linus Hammar

May 22, 2023
APT 8 maj 2023

Närvarande:  
Tobias, Thomas, Marie, Therese, Trine, Mona, Charlie, Linus, Tina, Birgitta, Kerstin, Helena, Jessica, Oliver, Cajsa. 
Frånvarande: Jonas, Meit. 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört. 
AP från tidigare var väntrumsutställning. Trine har kollat med väninna (Ullis) som håller på med detta. Gardinskenor kommer sättas upp så vi lätt kan sätta upp konst. Lista på potentiella konstnärer kommer finnas i receptionen. Linus kan kolla med konstnär till vår invigningsfest. 
Verksamhetsplanering: 
Uppdatera internschemat 
Karl-Patrik och Thomas borta ons-fre på SFAM-möte i Kalmar. Marie ledig på torsdag 
Trine borta tisdag nästa vecka. 
Therese semester på torsdag 
Nästa vecka helgdag, kristi himmelsfärd, många borta.  
Aktuell information 
Förslag om att ta emot undersköterskestudenter (gymnasister). 
Vi behåller de nuvarande tvålhållarna och köper den lite dyrare tvålen (Tork). 
Krokarna på lab hänger löst. Samla ihop saker som måste åtgärdas på rummet skrivs ner på lista hos Trine för senare fix.  
Jessica ser till att rören till ventilationen målas i samma kulör som korridorer.  
 IT/Telefoni 
Vi skall beställa två hemsjukvårdsmobiltelefoner.  
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond skall planeras enligt tidigare planerat (8 juni?). Var och en kan tänka igenom om det är något särskilt som skall tas upp.  
Miljö:  
 Kemikalieskyltar skall sättas upp. Miljögruppsmöte nu på torsdag.  
Årets miljömål gäller avfall, att minska restavfallsmängden. Kan det packas mindre skrymmande? Vi har laddbara batterier till blodtrycksmaskinerna men kan användas i fler apparater. Kemikalieinventering. Kontroller mot utfasningslista etc.  
Från protokoll i januari, anmäl miljöavvikelser i avvikelserapporteringen. 
Batteriåtervinning finns i återvinningsrummet. Onödiga resor till och från mottagning är ett exempel på avvikelse. Påminner om sårseminarium som Therese skall hålla i någon gång.  Antibiotikasmart skall göras av aktuell personal.   
Kort information om nya hemsjukvårdsgrupper 
Therese: Linus och Jessica 
Kerstin: Trine och Helena 
Birgitta: Charlie, Marie och Thomas 
 
Patientsäkerhet/Patientrelationer:  
En del avvikelser gällande städning. En avvikelse gällande onödig miss av medicinändring. Förhoppningsvis kommer det i framtiden bli lättare att kontrollera att medicinändringar går igenom då vi nu har mer uppstramade hemsjukvårdsgrupper.  
Skriftlig rutin bör skrivas för provtagning i hemsjukvården. Eventuellt ta med etiketter ut och sätta på dem då provet tagits. Se även rutinförslag nedan 
Patient som provtogs 13 mars. Inget svar kom och ingen beställning var lagd vilket innebar en extra resa. Remissen visade sig vara från januari och remissdatumet (provtagningsdatumet). En felkälla kan vara att man angivit “laboratoriet” istället för “avdelning”. Ibland har etiketter sparats till en annan dag och nya etiketter får skrivas ut.  
Städavvikelserna skickas till Trine. 
Förslag från Therese om stolförhöjare (kuddar) som kan hängas på väggarna.   
Labrutinsförslag: 
Vid prover i hemsjukvården: föreslår att man gör som vid provtagning på lab, dvs skriv ut och ta med etiketter, märk rören direkt efter provtagning. ”Skicka” beställningen då man kommer till mottagningen. 
Om pat avvikit från labkön trots att beställningen är skickad: makulera remissen/etiketterna och gör en ny beställning (annars blir det fel datum) 
Bokning i lab-kalender görs först då pat är tillgänglig för lab att ropa upp (dvs vid läkarbesökets slut t.ex) 
Kom ihåg att det ska vara ”avdelning/mott” på lokal för de prover som tas här. Det är först då som remissen kan skickas med provtagningsdatum. 
 
Övrigt 
Cajsa och Tobias föreslår att man kan komma med och jogga på torsdag lunchen. Alla som vill är välkomna. 
Kerstin funderar på att kolla med SATS om det går att ordna samarbete med dem. Ev rabatt.   
Vad skall vara i vilket rum? 
Genomgång av utrustning op-rum och undersökningsrum.   
 
Vid tangentbordet/Linus Hammar 

Linus Hammar

May 9, 2023

Sociala Media

KHD nyheter

Senaste nyheter

Kungsholmsdoktorn satsar på konsten!

I våra nya lokaler på Rålambsvägen 10 låter vi konsten ta plats. Framöver kommer vi löpande ha en utställande konstnär vars tavlor pryder våra väggar under ett

Kungsholmsdoktorn flyttar och växer!

20:e mars öppnar vi portarna till vår nya större mottagning i grannhuset, ingång från Rålambsvägen 10. Verksamheten pågår som vanligt, och vi ber om överseende

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna