Kungsholmsdoktorn

Senaste notiser

APT 240226

Närvarande:

·         Jessica, Karl-Patrik, Thomas, Tina, Mona, Marie, Kerstin, Trine (på distans), Elvira, Birgitta, Tobias, Oliver, Otto, Therese.

Frånvarande: Jonas, Helena, Linus, Kerstin

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

·         Utfört

Verksamhetsplanering:

v.9

·         Helena, Kerstin och Linus lediga, Jessica from tisdag, Trine fr.o.m torsdag. Eva v S hela veckan.

v.10

·         Tobias hela veckan (utb och semester), Övriga på utbildning: Jessica ons 6/3, Oliver 7/3 Linus 8/3

 

Aktuell information

·         Flera PAD skickats med Synlab remiss, ska ha UNILABS remiss

·         För covid-19 påfyllning gäller för 65+ att det är på SÄBO el daglig hemtjänst. From april planeras att ge vaccin på SSK ÖM tisdagar och torsdagar.

·         Pertussis kostnadsfritt för gravida Triaxis from 1/3 (samt höst/vinter även covid och influensa).

·         20/3 Samverkansmöte med kommunen och geriatriken, st Göran. Birgitta utses som representant.

·         Uppföljning efter konferensen 22/3:

-Karl-Patrik och Jessica föreslår en ny rutin för att boka/kalla pat till undersökningar (Spiro, infusioner med zoledronsyra eller Ferinject eller 24 timmars BT). Patienten bokas på resp tidstyp i väntelista. Ansvarig sköterska kallar/bokar patienterna från väntelistan. GÅR IGÅNG MED OMEDELBAR VERKAN

 

-Ang ökad kontinuitet för ST läkare. Man kan ange vb läkare som ”Primärvårdskontakt” i övriga uppgifter i patientinfo, Detta kan sedan visas i journalhuvudet.

 

-Actionlista KHDR.xlsx Upprättats och gås igenom

 

·         Elvira påminner om att det endast får stå siffror i mobilnumret i ”SMS kallelsenummer”. Inga streck, mellanrum etc.

·         Samverkansöverenskommelse ang hemsjukvård på Kungsholmen, dokumentet förevisas. Fördela (endast) nya inskrivningar efter närområdesplan, vb mottagning måste ta emot. Målsättning är att husläkarlistningen följer med.

 

 

 IT/Telefoni:

·         Samtliga datorer startades om imorse vid ca kl 9:10

Arbetsmiljö:

·         Vissa element fungerar ej. Trine har kommunicerat med HSB som håller på med en utredning. HSB har bytt trasigt kretskort på utedelen av luftvärmepumpen, de fungerar igen. Ska dock ej användas under utredningen.

 

Miljö: 

·         Miljölunch genomförd.   

Patientsäkerhet/Patientrelationer:

·         Patientenkätsvaren gicks igenom på Konferens 22/2

·         Lappar i lådan. beröm

 

Övrigt:

·         Marie berättar att kvalitetsarbete 2023 har blivit godkänt

·         Personalmöte v 11 kommer Äldrevägledare Emelie från SDF kl 15:00.

·         Nytt IT verktyg provas för läkare nästa vecka

 

Vid tangentbordet: Jessica Freudenthal

Jessica Freudenthal

February 26, 2024
APT 29/1 2024

Personalmöte Kungsholmsdoktorn 
 
Datum:  2024-01-15 
Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Thomas, Tina, Mona, Marie, Kerstin, Trine, Elvira, Birgitta, Tobias, Oliver, Otto, Therese. 
Frånvarande: Jonas 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
På onsdag är det miljölunch.  
Therese borta fredag denna vecka och torsdag nästa vecka.  
v.6-7 har charlie semester. Oliver täcker. Trine Tf 
Marie borta fredag. Trine borta torsdag nästa vecka 
 
 
Aktuell information 
Kortläsare omprogramerade så att den öppnar huvudentrén, vilket ledde till vissa kluriga situationer.  
Dörren in till hemsjukvården används inte och planeras att sättas igen.  
På sikt kan man gå in via huvudentrén med samma funktionalitet som vid den vid personalentrén. 
MRSA-screeningen igång. Rutin för att sköta detta har upprättats.  
Patienterna fortsatt nöjda med vår verksamhet.  
Trine berättar att en rengöringskontroll utförts som visat att de anser att det ser bra ut. Avvikelser visar att vi ligger efter i rengöring av rördragningar. Att vi ligger efter i torkning av toalettbortshållare, wc-personalingång har kvar en hinna från fogning. Småbord med dammig tendens. De rekommenderar datum för årlig rengöring.  
Skrivborden ska vara mer avstädade inför helgen.  
Utsidan på toaletten är inte optimalt städade.  
Fogarna i personalrummet börjar bli svarta.  
Resegrupp (Trine, Kerstin, Elvira) har bildats för att planera en konferensresa. Datum som förslag är 17-20:e oktober.  
 
 IT/Telefoni:  
 
Jessica har haft vissa tangentbordsproblem. Mona upplever låsning i samband med hantering av kassan. Marie med liknande upplevelse.  
Mona önskar byta tangentbord 
 
 
Arbetsmiljö:  
 
Fortsatta problem med element, avlopp 
Spisen i köket fungerar ibland, ibland inte.  
Lyset slocknar fortsatt kring 07:30.  
Miljö:   
Miljölunch inbokad inom kort.    
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Lappar: 10/10 trevlig personal!  
Lapp: Tack för snäll doktor Oliver! 
 
 
   
Övrigt: 
Kryckor kostar 100kr påminner Mona om.  
Ny batteriladdare införskaffad. Uppladdade batterier finns i kontorsförrådet 
Patienterna vid provtagning. Tydlighet om de ska vara fastande eller inte.  
Schackbrädet ska plockas undan? 
EKG bokas i akutrummet för att inte krocka 
Patienterna tycker att det är obehagligt med parfymdoft 
Ny konstutställning planeras  
 
Vid tangentbordet: Tobias Martinsson 

Tobias Martinsson

January 29, 2024
Personalmöte Kungsholmsdoktorn  Datum:  2024-01-15 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Thomas, Tina, Mona, Marie, Kerstin, Trine, Elvira, Birgitta, Tobias, Oliver, Otto, Therese. 
Frånvarande: Jonas 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
v.3  
 
Birgitta åter onsdag, Gisela här idag och imorgon.  
Trine och Charlie är på kurs på onsdag  
 
v.4 
 
Oliver borta nästa onsdag  
 
Aktuell information 
Nytt samarbete med Västermalms gymnasium där elever som varit utomlands är välkomna hit för MRSA-screening. Prov från två lokaler (näsa och svalg). Om positiv blir de kontaktade av MRSA-teamet. 
Längre mattor har kommit till receptionen. Dessa skall vara på plats under vinterhalvåret.  
Elvira har märkt upp nya uppladdningsbara batterier som är vikta för 24h-tryckmätning. Lägger man tillbaka dem i förrådet ser man till att de är uppladdade.  
Tomas’ dermatoskop är försvunnet.  
Tobias berättar om kvalitetsarbetet där temat är hjärt-/kärlsjukdomar och närmare bestämt öka deras livskvalitet genom att titta på Statinförskrivningen. Bra om någon sköterska vill vara med i denna grupp.  
Vi är positiva till det nya tvätteriet. Några mystiska kläder märkta “Tacul” tros höra till Kajsa. (Ta ur cirkulation) 
 
 IT/Telefoni:  
Samtliga datorer startades om imorse vid ca kl 9:10 
Arbetsmiljö:  
Vissa element fungerar ej. Oklart vem som har ansvar för detta 
Therese har fortsatt flugor på rummet och även gråsuggor. 
Toalett med backflöde.  
Miljö:   
Miljölunch inbokat inom kort.    
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Tre lappar i lådan 
En avvikelserapport gällande tillbud, namnförväxling på APO-dosrullar.  
Patientenkätsvaren har nu kommit. Charlie har inte hunnit gå igenom dem.  
   
Övrigt: 
Konferenseftermiddag är inplanerad den 22 februari. Vi är på mottagningen och avslutar med mat och dryck.  
Mona påminner att det man lägger dokument i datumboxen på rätt flik. 
Muggar under hurtsen i handfatet i grönt väntrum.  
Xylocain/adrenalin är restnoterat. 
Alla måste hjälpa till att städa efter operationer då det ibland är lite ostädat. 
 Påminnelse att sätt upp patienten på lablistan om de skall ta prover. Sätt upp dem då de går ut ur rummet så man inte går runt och ropar i onödan. 
Onsdagar mellan 14.00-15.00 är det ingen i receptionen. Då har sköterskorna möte. 
Håll ordning i köket med disk och diskmaskinen. Detta är ett gemensamt ansvar.   
Bokningar av 24h-BT/EKG och blodtryck skall skickas till Elvira, spirometri till Kerstin. 
 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

January 15, 2024
APT 2023-12-18 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Thomas, Tina, Mona, Marie, Kerstin, Trine, Elvira, Birgitta, Tobias, Oliver, Otto (välkomnas). 
Frånvarande: Jonas, Therese, 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
v.51  
 
Den 22:a drar julschemat igång. Julschemat finns på gemensamma dokument. Gisela och Jakob Jonsson arbetar extra under julen. Vi har ingen 17-sköterska idag. Viktigt att man stämmer av med kollegor så man kan byta 
Oliver ledig på fredag.   
 
v.52 
 
Julschema 
 
Aktuell information 
Nya priser avseende utomlänspatienter.  
Vi kommer övergå till det lokala tvätteriet (Blå band) from årsskiftet. Ej lika krisigt att låna kläder från “vikariehögen”. 
Bra att ha två lite större byxstorlekar för studenter.  
Jullunch planerad nu på onsdag.  
Bilder från skötersketelefonen kan skrivas ut direkt från telefonen till skrivaren i receptionen. 
 IT/Telefoni:  
En del strul på telefontiden då patienter försvunnit ur telefonköer och också hamnad i frånvarutelefonmeddelande. Bra om man försöker vara så detaljerad som möjligt när man skall felsöka detta. 
Birgitta har problem med sitt head-set. Charlie skall felsöka. 
 
Arbetsmiljö:  
I fredags var inte ytterdörren låst. Den måste öppnas och stängas en gång för att låsas.  
Belysningen släcks runt 07:30 även om man rör sig i korridoren. Går att åtgärda via app genom att släcka och sedan tända hela mottagningen. 
Miljö:   
Miljölunch där de planerade för det nya året (ny lunch). Work shop kommer bokas in i januari för att komma på nya miljömål. Den tidigare revisionen var positiv. Batterilistan över slängda batterier kommer att tas bort.    
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Inga aktuella avvikelser.  
   
Övrigt: 
Viktigt att man stänger locket på kaffetermosarna så att kaffet hålls varmt.  
Större dörrmatta till receptionen är önskvärt nu när det är så blött. 
Laddbara batterierna är på vift. Behov av nya föreligger och nya köps in. 
Larmklocka i akutrummet efterlyses. 
Väggklocka efterfrågas i akutrummet. 
 
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

December 19, 2023
APT 20 november

Datum:  2023-11-20 
Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Thomas, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin, Trine, Jonas Elvira, Birgitta, Tobias, Oliver, Cajsa. 
Frånvarande:  
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
v.47  
Marie borta tis 
Tor Thomas och Oliver ingen telefontid eller ÖM 
Trine kurs på fredag. 
  
v.48 Höstlov  
Thomas borta tor nästa vecka 
 
Aktuell information 
Charlie informerar om den pågående vaccinationskampanjen. Mest Covid har getts (785) och säsongsinfluensa (774). Nytt vaccigrip tetra har beställts (200 nya). Finns en diff. om ca 25 st vaccinationer. Eva von Strauss kommer och hjälper till under november och lite grand i december.  
Halvdagskonferensen som var planerad till 14 dec flyttas då den sammanföll med vaccineringar och studenter.  
 
 IT/Telefoni:  
För dagen inget nytt.  
Arbetsmiljö:  
Fortsatta flugor i handfat i Helenas och Therese 
Nästa vecka kommer gardiner och stolar. 
 
Miljö:   
Sprutkolvarna som är i plast skall slängas i vanliga soporna.  
 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
 
Två avvikelser på samma patient om remiss till hemsjukvården på helgen. Sköterskorna har pratat samman sig kring gemensam rutin men den är ännu ej klar. 
Infomail, ros till mottagningen. Recept efter “bara” två dagar.  
   
Övrigt: 
RTG Sabbatsberg har hört av sig hit och meddelat att de inte har drop-in. 
När ni startar diskmaskinen, sätt den på endast 1h, annars stängs vattnet av. 
Skriv i i “kommentar till kassan” om det skall vara olika priser.  
Mona påminner om att testa personlarmen att batteriet fungerar.  
Påminnelse om att man vid f-Hb prov ej “skickar” provet utan trycker på “spara”  
Önskemål om att det varje morgon skall finnas några Covidsprutor uppdragna. En öppnad ampull räcker 8–12 timmar. 
För information om tex Saxenda boka tid, uppmana inte att komma på drop-in. 
Svårighet att ställa in temperatur och tryck på öronspolningskran. Helst bör blandaren bytas.  
Vuxna örontrattar är beställda men restnoterade.  

Linus Hammar

November 20, 2023
APT 23 oktober

Datum:  2023-10-23 
Närvarande:  
Jessica, Helena, Linus, Karl-Patrik, Trine, Thomas, Tina, Mona, Marie, Therese, Kerstin, Elvira, Birgitta, Jonas, Tobias, Oliver, Cajsa och Tove (SSK-student). 
Frånvarande: 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
v.43  
Trine utbildning tor fre 
Elinor, extraordinarie sköterskevikarie kommer på torsdag.  
 
v.44 Höstlov  
Jessika mailar ut separat höstlovsschema  
 
Aktuell information 
Vaccinationsinformation: Infl, C19 och pneumocockvaccination kan ges samtidigt. Man kan börja vaccinera hemsjukvårdspatienter redan nu. VIP-kväll för BRF-Taffelberget tis 7 november 16:30-18.00. Oliver, Charlie, Therese, Tobias och Kerstin. C-19 vaccinet ej längre möjligt att hämta på Fridhemsplans VC. 800 doser av säsongsinfluensa är nu beställda och levererade.  
Vaccination ej till riskgrupp kostar 350kr. 
Waranpatienter skall ha ett INR under 2,8 
Eliquis och Xareltopatienter skall trycka lite längre än andra.  
Therese går igenom Vaccinera. 
Konstnären Gudrun visar runt sin konst kl 16.00 tis 7 november innan VIP-kvällen.  
Våra patienten skall inte hänvisas till närakuten under öppettider. Om akut omhändertagande föreligger tala med patientens läkare eller 17-dr, i annat fall hänvisas till drop-in nästföljande dag.  
Fridhemsplans VC har närakut öppen till 19.00 vardagar. 
Lönerapporterna kommer from nu via KIVRA eller Visma.  
Vi provar vår nya tvättfirma from imorgon och fram till nyår.  
Projektet med SVPH har avslutats då de upplever att det är så enkelt att nå oss så att speciallösningen ej längre behövs.   
  
 IT/Telefoni: 
Det tidigare problemet med att TC-användare blir utkastade då man klipper och klistrar är förhoppningsvis åtgärdat iom den nya TC-uppdateringen. 
Ny koppling mellan MBX och TC som på sikt kommer göra att bokningar synkroniseras. Sekretessrisk har uppdagats att samma meddelande kan skickas till olika patienter. 
1177 har uppdaterats och ser nu lite annorlunda ut.  
Fel i Life Care att alla ansvariga vårdgivare ej finns med. Linus och Trine verkar ha fallit ur systemet.  
Arbetsmiljö:  
Flugorna är kvar på Therese rum 
Stolar, herrbetjänter och lampor kommer i mitten av november.  
Torkskåpet är nu igång.  
Miljö:   
Vi har blivit recertifierade. Mäkta imponerad revisor från Vetlanda.   
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
 
En Roslapp i lådan 
En picline som var satt hos patient som skickades hem utan att vi fick vetskap om detta.  
Några städavvikelser. Det har varit en vikarie här som inte städat adekvat.  
En avvikelse från Capio hemsjukvård. Patienten saknade läkemedel hemma, sköterska skickades dit, läkare var tvungen att skriva ut läkemedel. Patienten har apo-dos som delas i dosett.  
Övrigt: 
Inget   
Vid tangentbordet: Linus Hammar 

Linus Hammar

October 24, 2023

Sociala Media

KHD nyheter

Senaste nyheter

Stockholms bästa vårdcentral 2024

Med glädje och stolthet kan vi informera om att Distriktsläkarföreningen har utsett Kungsholmsdoktorn till Stockholms bästa vårdcentral 2024. 

Vaccinationskampanj 2023-24

Kampanj med kostnadsfri vaccination mot influensa för alla som är 65 år och äldre samt riskgrupper pågår från 7 november 2023 till och med februari

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna