Kungsholmsdoktorn

Senaste notiser

APT 2022-05-22 

Närvarande:  
Jessica, Helena, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Trine, Emma, Fatima, Sara, Thomas. 
Frånvarande:  Jonas, Ioanna, Therese 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Eva och Maj täcker för Therese 
 Maggie, Fatima, Helena, Sara och Ronja arbetar på klämdagen.  
 
Aktuell information 
Konferensresa inbokad tor-sön 6–9 oktober. 
Telefonerna ringer fortfarande efter 9.30 för de patienter som eventuellt står utanför med infektionstecken.  
 IT/Telefoni: 
Nya bilder till hösten då de nya anställda kommer.   
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond inplanerad om två veckor 
Miljö:   
Internrevision 3 maj. Inget avvikande. Föreslogs att vi skulle ha checklista istället för miljömål. Randanmärkning att miljöpolicyn skulle vara tillgänglig på hemsidan.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
En rapport avhandlades 
Problem med odlingar och dygnsurinprover där det varit oklart om de skickats eller ej. Vi får vara extra noggranna med prover vi tar sällan. Det finns en labrutin där detta kan specialstuderas. Enligt rutinen skall man inte klicka på skicka förrän dunkarna är tillbaka. När man lämnar ut dem skall man klicka på spara och skriv ut etiketter. Om det gått mer än två dygn måste man skicka en ny remiss. 
Övrigt: 
Fördela nya patienter rättvist! 
Bordlägges 
 
Vid pennan: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 23, 2022
Personalmöte Kungsholmsdoktorn 2022-05-09

Närvarande:  
Jessica, Helena, Ioanna, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Trine, Therese, Åsa, Emma, Sara, Thomas. 
Frånvarande:  Jonas 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Åsa jobbar sista dagen på torsdag och då kommer Ronja (USK) 
Therese ledig ons-fre. Maj och Eva täcker.  
Sara ledig torsdag och fredag.   
Ioanna arbetar sista dagen nästa fredag och då kommer Iannica (reception och USK) som även kommer arbeta över sommaren. Likaså Henry och Johannes. 
Helena borta nästa vecka. Sara Helfer täcker. 
 
Aktuell information 
Spirometrier kassaregistreras på taxa 06 (avgiftsfri) för patienten och KVÅ-kodas. 24h mätning kassaregistreras också på 06 men KVÅ-kodas ej.  
På vårdgivarguiden kan man få närmare information kring kassaregistreringar. 
Diagnoser vid sköterskebesök skall vi använda lite mer av, ffa bensår. 
Det finns en signeringslista i Vaccinera som skall signeras av samma dag annars får vi ingen ersättning. 
ALMA är igång och det är lite olika erfarenheter av denna. Vi utvärderar om några veckor.  
K-P har bokat in medarbetarsamtal under maj.  
Storstädning på onsdag. 
Avtackningslunch på onsdag.  
After work nionde juni hemma hos Trine på Surbrunnsgatan.    
 
 IT/Telefoni: 
Bordlägges  
Arbetsmiljö:  
Skyddsrond planeras i juni 
Miljö:   
Internrevision 3 maj. Inget avvikande.  
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
En rapport avhandlades 
Övrigt: 
Bordlägges 
 
Vid pennan: Linus Hammar 

Linus Hammar

May 9, 2022
Personalmöte Kungsholmsdoktorn 2022-04-25

Närvarande:

·        Jessica, Helena, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Therese, Åsa, Emma, Sara, Thomas.

Frånvarande: Ioanna, Jonas

Genomgång av föregående mötesprotokoll:

·        Utfört

Verksamhetsplanering:

·        Therese borta 5–6 maj då Maj och Eva hoppar in

·        Konferens på onsdag eftermiddag. Två taxibilar avgår 11.30 och 11.35. Sara, Åsa, Maggie och Eva är kvar på mottagning.

·        Ronja (USK) och Iannica (reception och USK) kommer arbeta över sommaren. Likaså Henry och Johannes.

 

Aktuell information

·        KVÅ-kod vid SIP. Det verkar finnas två stycken, en i samband med utskrivning och en innan. Vi bör använda den som är i samband med sjukskrivning. 

·        Det är endast ett fåtal riskgrupper yngre än 65 som skall ges dos IV.

·        Charlie visar hur dos IV skall registreras. Gå in på “Patientjournal” i Vaccinera och scrolla ner till administrerade vaccinationsdoser.

·        SITS-kort utfärdade före 18 feb 2020 måste förnyas med nya certifikat per omgående.

·        4 maj lunchutbildning om det digitala hjälpverktyget Alma.

·        På tisdag nästa vecka genomförs en intern miljögranskning.

·        Förre myror denna vecka.

 

 IT/Telefoni:

·        Kura fungerar fortsatt inte.

·        Sara hart problem med telefonin varje dag då patienter ej kunnat komma fram till henne.

Arbetsmiljö:

·        Bordlägges

Miljö: 

·        Internrevision 3 maj.

·        Miljömöte på torsdag 5 maj

Patientsäkerhet/Patientrelationer:

·        Inga nya avvikelser

Övrigt:

·        Många mottagningsnycklar verkar vara på vift. Viktigt att man kontrasignerar när man tar emot nycklar.

·        Storstädning inplanerad i mitten av maj. 

·        När ni lämnar ut avföringsprover måste dessa vara märkta.

·        Ons 11 maj har vi avskedslunch för Åsa och Ioanna.

 

 

Vid pennan: Linus Hammar

 

Linus Hammar

April 25, 2022
Tältet tas ner i morgon fredag 8 april

I morgon eftermiddag kommer Hallgruppen och plockar ner vårt infektions-tält från gården. Det har tjänstgjort väl men bedömningen nu är att vi klarar oss utan.

Det som ursprungligen fanns i tältet, bord, värmefläkt och brandsläckare skall vara där, eventuellt övrigt materiel som är vårt skall vi ta bort.

En nytt steg mot någon slags normlisering!

 

Karl-Patrik Jonsson

April 7, 2022
APT 2022-03-28 

 Närvarande:  
Thomas, Jessica, Helena, Kerstin, Linus, Karl-Patrik, Therese, Åsa, Emma, Ioanna 
Genomgång av föregående mötesprotokoll: 
Utfört 
Verksamhetsplanering: 
Tisdag nästa vecka är Emma borta. Maggie kommer istället.  
Kerstin spirometriutbildning tisd + onsd + 30/3. 
Karl-Patrik borta onsdag till fredag denna vecka.  
Aktuell information 
1 april kommer alla besök oavsett kategori kosta 250kr. Samma frikortsgräns (1200kr). 
Förhoppningsvis kommer vi ej behöva munskydd längre.  
 IT/Telefoni: 
Jessica har noterat att e-breven ej verkar komma iväg senaste veckan. Trine har även noterat att en patient fått fyra identiska räkningar skickade. Om fler konstigheter uppträder kontakta Charlie. 
I april kommer vi få en ny applikation som heter Alma som kan hjälpa till vid journalskrivning och stämma av patienter mot guidelines och dyl. Tjänsten kan användas både av läkare som av sköterskor. 
Arbetsmiljö:  
Bordlägges 
Miljö:   
Bordlägges 
Patientsäkerhet/Patientrelationer: 
Två avvikelser har kommit (stickskada och dubbla, olika prover på patient) 
 
Övrigt: 
 
Många återbud på 24-h och spirometrier. Emma gavs några tips 
Städkontroll utförd där man noteras att hörnen kunde städas bättre några andra smärre detaljer. 
Utbildningseftermiddag på Fotografiska den 20 april. Avslutas kl 17.00. Rutiner och ansvarsfördelning. 
36 bokade vaccinationer varje tisdag.   

Linus Hammar

March 30, 2022
Sommardäck

Nu har cyklarna sommardäck.

Åsa Berglund

March 17, 2022

Sociala Media

KHD nyheter

Senaste nyheter

VACCINATION MOT COVID-19

Många önskar nu få sin fjärde dos vaccin mot Covid-19. Det finns flera vaccinatörer i länet. Vi behöver prioritera dem som har fysiska svårigheter att

Vaccination mot Covid-19

Vaccinationer mot Covid-19 hos oss sker efter tidsbokning. Vi tar emot dig som är 65 år och äldre samt de som inte är klara med

Vaccination mot säsongsinfluensa 2021

I år startar vaccinationerna den 9 november 2021 och vi kommer att hålla öppet för drop-in-vaccinationer tisdagar och torsdagar kl 14-16 till och med december.