Covidbevis

För de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller bevis på negativt covid-19-test (testbevis) det som är aktuellt. Den som är vaccinerad mot covid-19 kan hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. För att få ett tillfrisknandebevis måste provtagning för PCR har skett inom ramen för sjukvården (provet har tagits av sjukvårdpersonal). Självtest eller egenprovtagning via 1177.se. […]

Grattis Malin Adolfson till specialistbeviset i allmänmedicin!

Dr. Malin Adolfson har under handledning av Dr. Karl-Patrik Jonsson slutfört sin specialistutbildning hos oss och vi tackar för att vi fick vara med på resan! Malin kommer att fortsätta sin resa inom allmänmedicin på Sophiahemmets husläkarmottagning och vi önskar stort lycka till!