Vaccination mot Covid-19

Vaccinationer mot Covid-19 hos oss sker efter tidsbokning. Vi tar emot dig som är 65 år och äldre samt de som inte är klara med sin grundvaccinering eller som av administrativa skäl inte kan boka på vaccinationsmottagning.

Påfyllnadsdos – en tredje och fjärde dos vaccin
Alla vuxna personer rekommenderas en så kallad påfyllnadsdos. Den kallas också en tredje dos. Den förlänger och förbättrar skyddet mot sjukdomen.

Du som är född 1957 eller tidigare kan välja att boka tid till oss eller på annan mottagning, på samma sätt som för din första eller andra dos. Du kan ta påfyllnadsdosen tidigast tre månader efter dos två.

Ytterligare en påfyllnadsdos, dos 4, rekommenderas nu fyra månader efter dos 3 för personer  över 80 år och till den som har hjälp via hemtjänst eller hemsjukvård.

Du som är 80 år och äldre (född 1942 eller tidigare): Från 21 februari kan du boka tid till en covid-19 vaccinatör via appen Alltid öppet eller genom att ringa telefonbokningen. Från 7 mars kan du som har svårt att ta dig till en covid-19-vaccinatör istället kontakta din vårdcentral. Du kommer få ett brev med denna informationen från regionen och du som redan har appen Alltid öppet kommer även få ett erbjudande via sms.

Mer info:

https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/sa-gor-du-for-att-vaccinera-dig-mot-covid-19/

Dela gärna artikeln

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Kungsholmsdoktorn

lämna en kommentar

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna