Covidbevis

För de flesta personer i Sverige är vaccinationsbevis eller bevis på negativt covid-19-test (testbevis) det som är aktuellt. Den som är vaccinerad mot covid-19 kan hämta sitt vaccinationsbevis på covidbevis.se. För att få ett tillfrisknandebevis måste provtagning för PCR har skett inom ramen för sjukvården (provet har tagits av sjukvårdpersonal). Självtest eller egenprovtagning via 1177.se. […]

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna