Information om pågående Vaccination mot covid-19

Enligt regionens centrala planering vaccineras just nu riskgrupper med diagnoser enligt nedan, i ålder 18-59 år, hos oss på vårdcentralerna.

Hos oss vaccineras nu:

– Personer som saknar svenskt personnummer och därför inte kan boka vaccination via centralt bokningsförfarande
– Personer i åldern 18–49 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en riskökning, se nedan.

Vaccinationstid hos oss kan bokas på telefon till din läkare på ordinarie telefontid eller sjuksköterska på 08 588 229 15, vardagar kl 11.00-11.30

 

 

Övriga hänvisar vi i första hand till de särskilda vaccinationsmottagningarna som upprättats i Stockholm. Man tar emot tidsbokningar via appen ”Alltid öppet”. Om du inte kan boka digitalt finns det nu möjlighet att ringa. De som svarar hjälper dig att boka tid på någon av vaccinationsmottagningarna. Bokningstjänsten finns på följande språk och öppettider:

 • Svenska: 08–428 429 30, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
 • Engelska: 08–428 429 20, öppet alla dagar kl. 08.00 – 19.00
 • Arabiska: 08–428 429 01, öppet vardagar kl. 08.00 – 19.00
 • Somaliska: 08–428 429 02, öppet vardagar kl. 08.00 – 10.00
 • Persiska: 08–428 429 08, öppet vardagar kl 08.00 – 10.00

Mer info: https://www.1177.se/Stockholm/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/om-vaccin-mot-covid-19/boka-tid-for-vaccination-mot-covid-19-i-stockholms-lan/

Tillgången på tider styrs av vaccinleveranser till oss och det kan komma nya tider på relativt kort varsel. Om det är fullt så gå in igen nästa dag.

Innan vaccinationen genomförs ska du fylla i en hälsodeklaration. Om du har tillgång till en sådan hälsodeklaration får du gärna fylla i den i förväg och ta med vid besöket. Annars får du en på plats. Vaccinationen är kostnadsfri.

Är du 70 år eller äldre har du möjlighet att få sjukresa till vaccinationstillfället.

——————————

Vaccin:

Alla vaccinerna ges i två doser som spruta i överarmens muskel.
Du har inte möjlighet att välja sort.

För närvarande vaccinerar vi med

-Vaxzevria från Astra Zeneca, 2 doser med 9 veckors mellanrum (till personer födda 1956 eller tidigare)

och

-Comirnaty från Pfizer/BioNTech, 2 doser med 6 veckors mellanrum

——————————

Tillgången på vaccin avgör, tilldelning sker nationellt till regionerna. Regionen prioriterar sedan tilldelning till områden. Vi har inget inflytande över detta och får besked om leverans vecka för vecka.

—————————–

Riskgrupper enligt FoHM

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (BMI >40)
 • Diabetes med organpåverkan
 • Aktuell cancerbehandling (strålning, kirurgi, cytostatika, annan behandling som påverkar immunförsvaret.
 • Kronisk lungsjukdom med påtagligt minskad lungkapacitet
 • Neurologisk eller neuromuskulär sjukdom eller skada med påverkan på andningsfunktionen
 • Stroke/demens som uttalat påverkar rörlighet eller förmåga att följa riktlinjer
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion (Uttalat)
 • Hjärt- och kärlsjukdom
 • Hypertoni om ej välbehandlad eller i kombination med annan riskfaktor
 • Downs syndrom
 • Binjurebarkssvikt (Addisons sjukdom)
 • Gravida som tillhör riskgrupp med tillstånd eller sjukdomar som innebär förhöjd risk:
  • Gravida som är 35 år eller äldre
  • Gravida med BMI över 30 vid inskrivning på MVC

Dela gärna artikeln

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Kungsholmsdoktorn

lämna en kommentar

Kungsholmsdoktorn

Rålambsvägen 10
112 59 Stockholm

Kontakta i första hand din läkare eller sköterska direkt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare”.

Tel: 08-588 229 10
Fax: 08-588 229 19

Logga in på
medarbetarsidorna