Välkommen till Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Öppet vardagar kl 8.00-17.00

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.


Drop-in-mottagning för akuta besvär och receptförnyelser till husläkarna kl 10.00-11.00

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare eller distriktssköterska utanför våra öppettider kontaktar du Sabbatsbergs Husläkarjour 08-672 39 90. Öppet för telefonkontakt vardagar 16.30-22.00 och helger 7.30-22.00.


Du kan lol lol lol sverigesapotek.com lol lol lol

Vi har ett stort intresse för att välja husläkare hos oss. Det är nu 8100 medborgare som har sin läkare hos oss. Vi är glada över förtroendet men för att vi skall kunna fortsätta att ge våra patienter den vård och service som vi vill stå för har vi beslutat att tills vidare förklara listan full. Det finns enligt regelverket i landstinget en möjlighet att ställa sig på väntelista. Under tiden man står i kö för att byta till oss står man kvar hos sitt tidigare vårdval. Genom att göra sitt husläkarval på därmed avsedd blankett eller via 1177.se hamnar man i kön.

Vi arbetar på mottagningen idag 2019-05-22


Malin Adolfson
ST-läkare


Lina Halldin
ST-läkare

Ej em


Linus Hammar
Husläkare


Axel Marnung
Undersköterska


Helena M Thiman
AT-läkare

Ej em


Seghen Zeriet
Distriktssköterska


Trine N. Crichlow
Husläkare

Ej em


Jessica Freudenthal
Husläkare


Karl-Patrik Jonsson
Husläkare


Therése Johansson
Sjuksköterska


Margita Bokvist Flodqvist
Undersköterska


vikarie Sköterska
Sjuksköterska

Ej em


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19