Vanliga frågor
Avgifter
Nyhetsbrev
Miljöpolicy
Sammanhållen journal
Lämna synpunkter
Facebook

Miljöpolicy

Kungsholmsdoktorn ska arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling av miljön. Miljöarbetet ska gynna miljön, så att ohälsa förebyggs hos såväl personal som patienter. Miljöarbetet förbättrar vi ständigt i de val vi gör i det dagliga arbetet. Vi ska följa för oss gällande lagstiftning och myndighetskrav inom miljöområdet. Grundprinciper för Kungsholmsdoktorns miljöarbete:

 • Vi organiserar miljöarbetet så att det blir ett naturligt inslag i vårt dagliga arbete.

 • Vi stödjer och följer upp de krav inom miljöarbete som finns för vår verksamhet.

 • Vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid beslut.

 • Vi utnyttjar energi-, vatten- och andra naturresurser effektivt och sparsamt.

 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter och tjänster i vår verksamhet.

 • Vi sorterar avfall och återvinner material.

 • Läkemedelshantering och koldioxidutsläpp ska särskilt beaktas i vår verksamhet. Vi planerar vårt resande och använder cykel eller kollektivtrafik.

 • Vi säkerställer att hanteringen av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt.

 • Vi höjer miljömedvetandet hos våra medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.

 • Vi håller miljöpolicyn tillgänglig för alla.

 • Certifikat

   


  Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19