Vanliga frågor
Avgifter
Nyhetsbrev
Miljöpolicy
Sammanhållen journal
Lämna synpunkter
Facebook

Sammanhållen patientjournal

På Kungsholmsdoktorn använder vi patientdatajournalsystemet Take Care. En av systemets mer betydelsefulla funktioner är möjligheten till sammanhållen journalföring. Detta innebär att vårdgivare - med patientens samtycke - kan ta del av annan vårdgivares journalhandlingar. Detta ökar patientsäkerheten genom att behörig personal kan få tillgång till en patients behandlingshistorik inklusive läkemedelsordinationer och annan viktig medicinsk information.

Om en patient så önskar kan vårdgivaren spärra journalhandlingarna så att de endast är synliga hos den vårdgivare där journalhandlingen skapats. På webplatsen 1177.se kan du läsa mer om regler och rättigheter kring sammanhållen journalföring.

 


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19