Välkommen till Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.

Vi har för närvarande inte utrymme att ta emot nya patienter. Möjlighet att ställa sig i kö finns. Detta görs genom att fylla i en vanlig vårdvalsblankett eller elektroniskt på 1177.se

Om du som är patient hos oss behöver medicinsk bedömning, oavsett orsak, och har pågående infektionssymtom (hosta, ont i halsen, feber, snuva, diarré, ont i kroppen, huvudvärk) ber vi dig ringa din husläkare först.
SÖK INTE OANMÄLD PÅ DROP IN! Nu även möjlighet till digitala drop-in-besök via KURA-app via din smartphone.
Hjälp oss att skydda varandra och riskgrupperna.


Vaccinationsmottagning mot säsongsinfluensan tisdagar och torsdagar kl 14-16 med start 3/11 och året ut.
För att minska risken för smittspridning kommer ni att få vänta utomhus.Öppet vardagar kl 8.00-17.00.
Provtagning med remiss från våra läkare, vardagar kl 8-11.

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Videobesök bokas och genomförs på mobiltelefon eller läsplatta via appen KURA (klicka på länken för info, OBS samtal via dator är EJ möjligt ännu).
Mobilt BankID krävs för att skapa konto och logga in.
Videobesök kostar som ett vanligt besök (du får en räkning) frikort gäller.
Kontakta din vårdgivare om du vill omboka ett redan planerat besök till VIDEOBESÖK.


Drop-in-mottagning för akuta besvär och receptförnyelser till husläkarna kl 10.00-11.00 (se info nedan om du söker med infektionssymtom).
OBS! Nu även möjlighet till digitala drop-in-besök kl 10.00-11.00 via KURA-app via din smartphone.

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare utanför våra öppettider kan du få telefonrådgivning från Husläkarjouren på Sabbatsberg 08-672 39 90, 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.
Har du behov av besök hänvisas du till närmaste Närakut.
Hur kan jag hantera min luftvägsinfektion? Självtest vid luftvägsinfektion och egen misstanke om Covid-19.

Smittskyddsinformation till dig som har Covid-19:
https://www.1177.se/Stockholm/sa-fungerar-varden/varden-i-stockholms-lan/om-corona/

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära riskgrupperna ska prioriteras för vaccination under november.
I december kan övriga invånare erbjudas influensavaccination. Riskgrupperna är prioriterade under hela perioden om det skulle uppstå brist på vaccin.

Vi har vaccinationsmottagning tisdagar och torsdagar kl 14-16 med start 3/11 och året ut.
För att minska risken för smittspridning kommer ni att få vänta utomhus.
Alla vårdgivare som kan vaccinera hjälper till, vilket innebär att väntetider för planerade besök kan öka under denna tid. Vi prioriterar förstås enligt medicinskt behov, ring din vårdgivare för bedömning om du är osäker på om ditt tillstånd kan vänta.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Det går boka drop-in besök via video enligt ovan, välj då "drop-in kalendern" som är öppen mellan 10-11 i KURA appen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nya riktlinjer om "Familjekarantän" vid verifierad Covid-19 infektion.

Hushållskontakter som har gått ut grundskolan (gymnasieåldern, samt vuxna) ska stanna hemma 7 dagar, den perioden då risken är som störst att de insjuknar i covid-19 och riskerar att smitta ned andra. De sju dagarna räknas från indexpatientens provtagningsdatum, men om mer än 10 dagar förflutit från indexpatientens symtomdebut är det inte aktuellt med förhållningsregler.
Kan man inte hemifrån behöver man få intyg för smittbärarpenning. Det är indexpatientens behandlande läkare, dvs den som ordinerat provet/1177 som är ansvarig för att ge förhållningsregler och utfärda ev intyg.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testning av Covid-19

• Nu kan invånare i Region Stockholm testa sig för covid-19, både för pågående sjukdom (alla åldrar) och för antikroppar som tecken på genomgången sjukdom (18 år och äldre).
Börja med att ladda ner och logga in i appen "alltid öppet" för egenbedömning. När du svarat på frågorna i appen får du en kod som du sedan skall ange när du bokar själva provtagningen i 1177.se under rubriken "regionen rekommenderar" knappen "erbjudande om provtagning". Svar kommer via 1777.se inom 2-7 dagar.
Barn som är över sex år kan lämna prov. Yngre barn behöver oftast inte lämna prov.
-Barn från 13 år kan skaffa mobilt BankID för beställning.
-Barn 6-13 år
Du behöver vara ombud för ditt barn, både i Alltid öppet-appen (om du bokar via den) samt på 1177.se. Om ni har bil, bokar ni tid för provtagning på en mobil provtagningstation – ni kan alltså inte gå eller cykla dit. Det är du som vårdnadshavare som tar provet på ditt barn.

• De som i första hand testas inom sjukvården är personer som behöver sjukvård där den medicinska handläggningen påverkas av testresultatet. Testning i sjukvården sker endast efter läkarbedömning.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Om du har förkylning, feber, hosta eller andningsbesvär ska du stanna hemma om du inte har allvarliga symtom. Ring annars din husläkare eller 1177 för rådgivning vid sjukdom och behov av vård, eller 112 vid livshotande tillstånd.
Har du allmänna frågor kring det nya coronaviruset, ring 11313 istället. Börja gärna med att läsa på:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

För dagsaktuell information se www.folkhalsomyndigheten.se.
-----------------------------------------------------------------------------
You can find information in English about covid-19 on https://www.folkhalsomyndigheten.se/the-public-health-agency-of-sweden/communicable-disease-control/covid-19

Regardless of the reason for an appointment, do NOT visit the emergency/primary care clinic/surgery if you have fever or ANY symtoms from the airways such as a cough, sore throat or running nose.
Please give us a call first!

Vi arbetar på mottagningen idag 2020-10-28


Malin Adolfson
ST-läkare


Axel Marnung
Undersköterska


Virpi Tervonen
Undersköterska


Seghen Zeriet
Distriktssköterska


Trine N. Crichlow
Husläkare


Jessica Freudenthal
Husläkare


Thomas Marmolin
Husläkare


Therése Johansson
Sjuksköterska


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19