Välkommen till oss på Kungsholmsdoktorn!
Din personliga husläkare på Kungsholmen

Tillgänglighet, ett välkomnande personligt bemötande och kontinuitet är ledstjärnor för vården hos oss. Vi vet att det är lättare att förstå varandra och hitta rätt diagnos och behandling när man får chansen att träffa sin egen läkare vid såväl akuta som planerade besök.


Öppet vardagar kl 8.00-17.00

Boka besök på www.1177.se eller ring på våra direktnummer.

Drop-in-mottagning för akuta besvär, receptförnyelser och korta besök till husläkarna kl 10.00-11.00

Drop-in-mottagning till distriktssköterska kl 13.00-14.00.

Om du akut behöver träffa läkare eller distriktssköterska utanför våra öppettider kontaktar du Närakuten Sabbatsberg 08-672 39 90. Öppet vardagar 17.00-22.00 och helger 8.00-22.00.

Är din läkare/sköterska inte i tjänst idag? Under menyn "medarbetare" kan du se planerade ledigheter.

Årets vaccinationskampanj mot influensa och pneumokocker startar den 9 november och avslutas den 28 februari 2017. Under denna period erbjuds kostnadsfri vaccination av ålderspensionärer och riskgrupper enligt erbjudande från smittskyddsläkaren i Stockholm. Se även 1177.se


Se filmen om Kungsholmsdoktorn Nyhetsbrev

Vi arbetar på mottagningen idag 2016-10-24:


Malin Adolfson
ST-läkare


Linus Hammar
Husläkare


Ann Leijon
Distriktssköterska


Daniel Johnsson
Husläkare


Karl-Patrik Jonsson
Husläkare


Thomas Marmolin
Husläkare

Ej em


Petronella Fagerström
Distriktssköterska


Therése Johansson
Sjuksköterska


Margita Bokvist Flodqvist
Undersköterska


Kungsholmsdoktorn, Rålambsvägen 8B, 112 59 Stockholm, info@kungsholmsdoktorn.se, tel 08-588 229 10, fax 08-588 229 19
Foto av www.higwall.com